Novinky

Ocenenie Business Superbrands pre HÖRMANN

ÖKomisia expertov Business Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila cenu Slovak Business Superbrands Award 2015 našej spoločnosti Hörmann Slovenská republika s.r.o. Zaradili sme sa tak aj v rebríčku Slovak Business Superbrands do skupiny elitných značiek, ktoré reprezentujú úspešný rozvoj a dynamické vylepšovanie brand image. Veríme, že táto cena je pre našich zákazníkov a partnerov potvrdením našej kvality a povzbudením pri ich každodenných rozhodnutiach.

O udelení Business Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Business Brand Council na základe verejného prieskumu, zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Členmi Brand Councilu sú najuznávanejší odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.

DIPLOM

Zoznam noviniek